Penalizace ze strany SVJ

  1. ARTAV
  2. Penalizace ze strany SVJ
legislativa

Text otázky

Dobrý den V rámci našeho SVJ je již několik let praktikováno, že odečty spotřeby teplé a studené vody jsou prováděny jednotlivými členy a tyto odečty jsou vhazovány do schránky SVJ v domě. Nicméně na základě vyúčtování za rok 2019 jsme podali námitku k obsahu SVJ předloženého vyúčtovaní u naší bytové jednotky. S vyúčtováním jsme nesouhlasili, neboť ve vyúčtování byly nesprávně uvedeny náklady na vodné, stočné a rovněž vyplývající náklady na ohřev TUV. Množství studené a teplé užitkové vody je ve vyúčtování penalizačně navýšeno dokonce čtyřnásobně oproti provedenému odečtu, který byl vhozen do schránky SVJ. Pro doplnění uvádím, že jak spotřeba studené, tak teplé užitkové vody se u bytové jednotka dlouhodobě pohybuje okolo 30 m3. SVJ tvrdí, že jsme odečet neodevzdali a jako penalizaci provedlo čtyřnásobné navýšení na 120 m3. Celková částka předloženého vyúčtování tímto penalizační vyúčtováním v součtu za teplou a studenou vodu narostlo o cca 15 000 Kč což je nárůst na 1,5 násobek částky dlouholetých celkových nákladů na vodu a energie. Je SVJ oprávněno provést takovouto penalizaci, kdy tvrdí že jeho výši schválilo shromáždění SVJ několik let nazpět, nebo se musí držet vyhlášky? Je SVJ případně povinno upozornit člena „opakovaně a prokazatelně“ že odečet nedorazil do schránky anebo může přímo uplatnit tuto represi v rámci vyúčtování kdy člen nemá jak prokázat, že odečet do schránky opravdu vhodil. Jakou váhu má obecné usnesení, kdy o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky rozhoduje shromáždění SVJ?Děkuji.

Odpověď na otázku

Podle zákona 67/2015 Sb. je povinností uživatele bytu umožnit odečet náměru bytového vodoměru na teplou vodu. Pokud uživatel bytu na opakovanou výzvu neumožní přístup k bytovým vodoměrům, bude mu účtována spotřební složka nákladů na dodávku teplé vody ve výši trojnásobku průměrné spotřeby v dané zúčtovací jednotce.

Pro studenou vodu podobné ustanovení s obecnou platností nebylo vydáno. Pokud SVJ přijalo stejné ustanovení i pro SV do svých vlastních pravidel, může být tímto způsobem postupováno i u účtování studené vody.

 

SVJ by mělo prokázat, že Vás upozornilo, že od Vás nemá odečty, a že urgovalo jejich odevzdání. Jinak nemohou dokázat, že od Vás odečet nedostali a nemohou proto ani přistoupit k penalizačnímu stanovení spotřební složky nákladů. Pokud nedojdete k dohodě, bude musit Váš spor rozhodnout soud.

Menu