Platba za první vodoměr:

  1. ARTAV
  2. Platba za první vodoměr:
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Doslechla jsem se, že za montáž prvotního vodoměru provede platbu vlastník bytu, což by bylo v našem případě město. Jedná se o státní byty. Existuje nařízení, či §, který toto potvrzuje? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Všechna bytová měřidla a indikátory používané pro rozúčtování nákladů na dodávky tepla a vody pořizuje a vlastním nákladem po celou dobu jejich užívání udržuje (zejména nechává podle zákonných požadavků pravidelně ověřovat) vlastník domu. Vyplývá to ze zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ve znění zák. 61/2008 Sb. Zákon však neukládá vlastníkům domů povinnost tato měřidla či indikátory instalovat, záleží jen na jejich vlastním rozhodnutí.