Platba za teplo.

  1. ARTAV
  2. Platba za teplo.
ostatni

Text otázky

Bydlím v bytě který je v areálu léčebny.Je to jediný byt který je vytápěn stejně jako objekty léčebny.Tzn Voda je ohřívána plynem a čerpadly je rozváděna do jednotlivých objektů.Bylo mi řečeno že budu platit ať topím nebo ne.Náklady na topení jsou vypočteny z celkových nákladů na topení v léčebně.A abych byl přesný tak z podlahové plochy bytu.Považuji tento postup při výpočtu za nesprávný a rád bych věděl jestli je to tak v pořádku.děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Pokud nejsou v zúčtovací jednotce instalovány měřiče tepla nebo indikátorytopných nákladů, postupuje vlastník dle vyhlášky 372/2001 Sb., §4 (1) Náklady na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce zazúčtovací období rozdělí vlastník na složku základní a spotřební. Základnísložka činí 40 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku.(2) Základní složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle poměruvelikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru kcelkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovacíjednotce.(5) V zúčtovací jednotce, ve které u konečných spotřebitelů nejsouinstalovány měřiče tepelné energie nebo indikátory vytápění, vlastníkspotřební složku rozdělí mezi konečné spotřebitele obdobným způsobem jakosložku základní.Při určení započitatelné plochy dle §2, odst. (e) je nutno podlahovou plochuvynásobit koeficienty dle přílohy číslo 1 výše uvedené vyhlášky:A. Koeficienty pro stanovení započitatelné podlahové plochy 1. místnostíbytů a nebytových prostorů, v nichž je otopné těleso a které se lišízpůsobem jejich využívání 2. místností bytů a nebytových prostorů, v nichžnení umístěno otopné těleso a které jsou začleněné v objektu tak, že smístnostmi s otopným tělesem přímo sousedí.Pokud dodrží vlastník všechny uvedené podmínky, je Vámi uvedený postup vpořádku.