Platba za vodoměr

  1. ARTAV
  2. Platba za vodoměr
ostatni

Text otázky

VAK účtuje za dodávku pitné vody zvlášť i poplatek za vodoměr jako pevnou složku, která není obsažena v ceně m3 pitné vody. Je tato účtovaná pevná složka za vodoměr součástí nákladů pro ohřev teplé vody(k prípravě TUV)?Komentář k vyhlášce č. 372/2001 Sb. v odst. 10, že v nákladech za pitnou vodu pro ohřev k přípravě TUV je pouze cena za m3, t.j. vodné a stočné, nedělí se a představují spotřební složku plných 100% (tedy bez pevné složky). Podle našeho názoru nepatří pevná složka za vodoměr do nákladů na ohřev k přípravě TUV, protože u vodoměrů s velkým průtokem Qn/m3/hod pitné vody jsou poplatky za pevnou složku až statisícové a mohou tak značně ovlivnit náklady k prípravě TUV a tím i cenu za GJ. Prosíme o odpověď.

Odpověď na otázku

Návrh odpovědi:Ve svém dotazu směšujete dohromady pod pojem základní složka dva spolu nesouvisející pojmy.Rozúčtování nákladů na dodávku teplé užitkové vody dle vyhlášky č. 372/2001Sb. se ve Vašem případě provede následovně:1. Celkové náklady na pitnou vodu spotřebovanou na přípravu teplé užitkové vody dle §3, odst. 1c) vyhlášky 372/2001Sb. se rozdělí dle Vámi citovaného §5, odst. 10 vyhlášky 372/2001Sb., tedy 100% nákladů proti náměrům instalovaných bytových vodoměrů.VAK účtuje dodávku studené vody dvousložkovou cenou tedy pevnou a spotřební složkou, které dohromady tvoří výše citované celkové náklady na dodávku studené vody.2. Náklady na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé užitkové vody (ze studené vody) dle §3, odst. 1b) vyhlášky 372/2001Sb. se rozdělí dle §5, odst. 2, 3 a 4. Tedy náklady na tepelnou energii se dále dělí na základní a spotřební složku, kdy základní složka se rozdělí podle poměru velikosti podlahové plochy bytu a spotřební podle náměrů instalovaných bytových vodoměrů.