PLATBA ZA VÝMěNU VODOMěRU

  1. ARTAV
  2. PLATBA ZA VÝMěNU VODOMěRU
ostatni

Text otázky

Město po nás uživatelích bytového domu, který je v jeho vlastnictví, požaduje úhradu za výměnu vodoměrů s odvoláním na §687, odst.3 občan.zák. Dle jejich rozhodnutí jde o drobnou opravu do 500,- Kč. Již 16.12.2010, jsem zaslala na Vaši poradnu tento dotaz a Vaše odpověď vyplývala ze Zákona o energiích č.406/2000Sb., ve znění zák.61/2008Sb. Můžete mi prosím poradit, který zákon se na tuto problematiku vztahuje? Děkuji.Helena čížková

Odpověď na otázku

Váš dotaz se netýká způsobu rozúčtování nákladů, má občansko-právní povahu a přísluší tedy na jiný odborný portál.Nicméně rádi uděláme vyjímku a sdělíme Vám náš právní názor na věc.V prvním dotazu jste uváděla, že jde o PRVOTNÍ instalaci vodoměrů v bytě a tak vám byla i poskytnuta odpověď (prvotní instalaci, pokud se pro ni vlastník rozhodne hradí vlastník).Z nového (tohoto) Vašeho dotazu však jednoznačně vyplývá, že jde o VÝMěNU již dříve instalovaných vodoměrů.A to je naprosto jiná situace.Po uplynutí úředních ověření vodoměrů (jedná se o tzv. stanovená měřidla) se musí provést jejich nové úřední ověření (tzv. certifikace) a případné opravy. Vše se pro zachování kontinuity měření provádí výměným způsobem a za původní vodoměr dostáváte okamžitě vodoměr jiný.V takovémto případě MÁ vlastník ze zákona právo na úhradu nákladů. Tedy dle §5, odst. 2, písmeno f) vyhlášky č. 258/1995Sb. v jejím platném znění, který zní:“§5 (2) Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny: f) opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody.“Na úplný závěr je třeba říci, že konečný spotřebitel vždy uhradí instalaci měřidel a s nimi spojené ostatní náklady (např. úřední ověření). Jde pouze o formu, jakou to bude provedeno, tedy buď přímou platbou najednou nebo odpisy ve zvýšeném nájmu.