platnost patního vodoměru

  1. ARTAV
  2. platnost patního vodoměru
ostatni

Text otázky

Prosím, kdy končí úř.ověření platnosti patního vodoměru? Zda se určuje kalendářně/celý roky/, nebo k určitému datu? (od do). Prosím, v čí gesci Ministerstev jsou Vodovody a kanalizace? Kdo je nadřízeným této organizaci? Kam se dovolat na benevolenci jednání určité organizace, zabezpečující chod snad v rámci kraje? Existuje vůbec dovolání na nesprávné jednání organizace?

Odpověď na otázku

Platnost ověření patních vodoměrů na studenou vodu končí 31.12. šestého roku po roce, ve kterém bylo provedeno jejich poslední ověření.Veškeré vodní hospodářství je v gesci Ministerstva zemědělství.-