Platnost vyhlášky

  1. ARTAV
  2. Platnost vyhlášky
ostatni

Text otázky

Mám pronajaty nebytové prostory pro prodejní činnost v přízemí v domu s byty napojenými na centrální ústřední vytápění. V uvedených prodejních prostorách toto vytápění však neni, tyto prostory se vytápí lokálně vlastním plynovým topením. Platím však podle vyhlášky 372/2001 dodavateli tepla cenu, která je v součtu za celý kalendářní rok přibližně stejná jako cena za vlastní vytápění. Ptám se, zda i na uvdené nebytové prostory se vztahuje povinnost doplácet za teplo, které neodebírám. Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Pokud v uvedených prostorách nebylo nikdy instalováno UT, lze o správnosti aplikace vyhlášky 372/2001 Sb. pochybovat. Případ je nutno posoudit individuálně odborníkem na vytápění, nejlépe soudním znalcem, nebo energetickým auditorem. Je nutno prostudovat projekty domu a seznámit se s realizovaným otopným systémem jak domu, tak uvedených nebytových prostor.