Platnost vyhlášky 372/01 Sb.

  1. ARTAV
  2. Platnost vyhlášky 372/01 Sb.
ostatni

Text otázky

Bude v nejbližší době novelizace dané vyhlášky?

Odpověď na otázku

V současné době se nepřipravuje novelizace vyhlášky MMR č. 372/2001 Sb. MMR připravuje vydání zákona o plnění spojených s užíváním bytu. Zákon byměl zahrnovat práva a povinnosti majitelů domů a uživatelů bytů vsouvislosti s poskytováním služeb spojených s užíváním bytu a to pro všechnytypy vlastnictví bytů.Předpokládá se, že mezi prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu bude vydána ivyhláška, která nahradí dosavadní vyhlášku 372/2001 sb.