Platný bytový vodoměr?

  1. ARTAV
  2. Platný bytový vodoměr?
ostatni

Text otázky

Podle jakých znaků paznám že tzv repasovaný vodoměr je platný a jehoho repasece je provedena u registrovaného ústavu.Děkuji machát

Odpověď na otázku

Vodoměr musí být označen úřední značkou autorizovaného metrologického střediska, které provedlo přezkoušení měřidla a shledalo, že odpovídá zákonným požadavkům. Kromě jiných číslic a symbolů musí tato značka vždy obsahovat poslední dvojčíslí roku (YY), ve kterém bylo ověření provedeno. Mimo tohoto štítku musí být na vodoměru montážní plomba. V případě montážní plomby doporučujeme požadovat od firmy provádějící montáž doložení osvědčení o registraci od českého metrologického institutu.