Plocha pro vytápění a ohřev TUV – metodika

  1. ARTAV
  2. Plocha pro vytápění a ohřev TUV – metodika
legislativa

Text otázky

Ve vyúčtování služeb za rok 2018 pro byt v nájemním domě došlo, ve srovnání s předcházejícím rokem, k změně ploch pro výpočet nákladů na vytápění a ohřev TUV za dům celkem. K změně došlo v důsledku chybné výměry několika bytů, což vedlo k snížení skutečné plochy za dům celkem cca o 10 m2; to bylo zjištěno přibližně v polovině roku. U nebytového prostoru došlo k úpravám, které vedly k zvýšení vytápěné plochy o cca 35 m2, a to od měsíce září. Prosím o sdělení, jaký je správný postup pro stanovení správné výše plochy bytů a také nebytového prostoru za dům celkem při rozúčtování nákladů na vytápění a ohřev TUV.

Odpověď na otázku

Při výpočtu základních složek se vychází ze skutečných podlahových ploch místností. Podrobnosti naleznete ve vyhlášce 269/2015 Sb., §2, odst. d) až f)., kde je stanoveno:

  • Podlahovou plochou je podlahová plocha místností bytu a nebytového prostoru kromě teras, balkónů a lodžií a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt; do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků.
  • Započitatelnou podlahovou plochou je podlahová plocha vynásobená koeficienty uvedenými v příloze č. 1 části A vyhlášky 269/2015 Sb. Mají-li některé místnosti v zúčtovací jednotce rozdílnou výšku stropů nebo stropy zkosené, započitatelná podlahová plocha těchto místností se vynásobí koeficientem podílu objemu vytápěného prostoru k objemu vypočtenému z podlahové plochy a výšky stropu převládajících místností v zúčtovací jednotce.
  • Podlahovou plochou nebytových prostorů pro účely poskytování teplé vody je podlahová plocha vynásobená koeficienty stanovenými podle přílohy č. 1 části B vyhlášky 269/2015 Sb.

-hp-

Menu