Plomby a hlavice

  1. ARTAV
  2. Plomby a hlavice
ostatni

Text otázky

Dobrý den,v současně chvíli jsem nájemníkem v družstevním bytu a jsem v řízení převodu do OV.Ráda bych se zeptala, kdo hradí výměnu prasklé plomby u vodoměru (zastarání materiálu), která byla řádně na družstvu nahlášena. A kdo je vlastníkem těchto plomb a vodoměrů.Kdo hradí výměnu hlavic u radiátorů. Na radiátorech jsou hlavice zastaralé a při zkoušce funkčnosti se i při úplném uzavření načítají jednotky. Kdo je vlastníkem radiátorů a těchto hlavic?Děkuji za odpověď. S pozdravem Němcová

Odpověď na otázku

Podle § 687 odst. 3 občasného zákoníku, ve znění zákon č. 107/2006 Sb. a nestanoví-li nájemní smlouva ( u členů BD – stanovy) jinak, hradí drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu nájemce. Drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu definuje nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku.Dle tohoto nařízení se za drobné opravy považují dle odst. 2f) i opravy a výměny opravy měřičů tepla a teplé vody a dle odst. 3 se u zařízení pro vytápění považují i opravy uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů.Vzhledem k tomu, že jde o družstevní byt jsou všechna technická zařízení, tj. i otopná těpesa a termostatické ventily ve vlastnictví družstva.