plomby na měřičích vody

  1. ARTAV
  2. plomby na měřičích vody
ostatni

Text otázky

Prováděl jsem rekonstrukci koupelny a při připojování vody mě firma sundala spodní plomby na měřičích vody. plomby na přívodu k vodoměru jsou neporušené a funkční je nutné nechat doplnit plomby na výstupu s vodoměru a nebo stáčí až při odečtu

Odpověď na otázku

Jestliže byla odstraněna montážní plomba na vodoměru, musí být neprodleně zpětně instalována. Vodoměr je tzv. stanovené měřidlo a proto podléhá režimu zákona o metrologii, tedy musí být zabezpečen tak, aby s ním byla vyloučena možnost manipulace nebo změny.Montáž a plombování však může provádět pouze firma nebo osoba, která vlastní metrologické oprávnění vydané českým metrologickým institutem (ČMI).

Menu