podchlachování ze strany souseda

  1. ARTAV
  2. podchlachování ze strany souseda
ostatni

Text otázky

Jsme vlastníky bytů a nový soused bydlící pode mnou mě podchlazuje při rekonstrukci zde současně nebydlí a netopí tím mi podchlazuje byt , přičemž má spotřeba se zvedla o vice než dvacet procent . Má soused ze zákona povinnost v tomto bytě topit , nejedná se o porušováníspolečného soužití , když jsme jako spoplečenství odsouhlasili měřící regulátory ventilů , ale při instalaci , kde mělo být nainstalováno aby telpota neklesla pod osumnáct stupnů regulační ventily mají možnost uplného uzavření...Jak mohu tuto situaci řešit ?

Odpověď na otázku

Bylo jistě rozumné, jestliže jste se při instalaci měřicích a regulačních prvků dohodli, že termostatické ventily budou nastaveny tak, aby teplota ve vytápěných místnostech nemohla klesnout pod 18 stupňů. Pravděpodobně ale ve vaší dohodě již není ustanovení o smluvních sankcích v případě nedodržení sjednaných pravidel. Vyhlášky související s energetickými zákony sice určují, na jaké teploty se mají vytápět obytné místnosti, ale nestanoví žádné sankce při jejich nedodržování.Pokud se tedy se sousedem nedohodnete přímo, aby svoji chybu napravil a dodržoval dohodnutou minimální vnitřní teplotu ve svém bytě, nezbývá vám již jiná možnost, než podat na něj žalobu a řešit spor v občanskoprávním řízení u soudu. Projektant vytápění nebo energetický auditor vám dokáže vypočítat kolik tepla z vašeho bytu prostupuje k tomuto sousedovi a tím lze vyjádřit výši vaší finanční škody za určité období. Mimo to, podchlazování některých místností může vést i ke zvýšené kondenzaci vodních par ve stavebních konstrukcích a tím i k jejich poškozování. To vás jako spolumajitele domu musí také zajímat.