Podíl tepla na TV a UT

  1. ARTAV
  2. Podíl tepla na TV a UT
ostatni

Text otázky

Ve Vašich dřívějších odpovědích (stejně jako v pokynech MMR) se doporučuje rozdělení celkových nákladů na teplo v případě rozúčtování nákladů v domě s bytovými předávacími stanicemi 40% na přípravu TV a 60% na UT.Z mých pozorování v srovnatelném domě s centrální přípravou TV (dle PENB budova C, 251 jednotek) je podíl tepla měřený fakturačními měřidly dodavatele tepla v poměru:rok 2014 54% TV a 46% UT rok 2015 52% TV a 48% UTProto se domnívám, že Vámi doporučovaný poměr není oprávněný a se stále lepším zateplením obálky budovy bude podíl tepla na UT spíše klesat. Děkuji za Vaše stanovisko.

Odpověď na otázku

U bytových předávacích stanic (dále BPS) nejde o rozdělení spotřeby tepla mezi vytápění a ohřev vody, ale o rozdělení celkových nákladů na teplo na složku základní, rozdělovanou podle plochy (ZPP) a na složku spořební, rozpčítávanou podle bytových měřičů tepla. Je pravdou, že toto rozdělení ARTAV, ve shodě s dalšími odborníky, doporučuje v poměru 40:60. Takovéto pravidlo je ale potřeba projednat a schválit s většinou vlastníků bytů., případně nájemníků a uvést do vlastních pravidel, vydaných majitelem objektu. Obecně platné předpisy (zákon 67/2012 včetně vyhlášky 266/2015 v platném znění) nijak neřeší způsob rozpočítávání nákladů v domech s BPS.