podíl ÚT a TUV

  1. ARTAV
  2. podíl ÚT a TUV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, v našem SVJ máme novou plynovou předávací stanici (2 kotle á 48 kW) pro 16 bytů. Jediné měření spotřeby je hlavní plynoměr. Jakým způsobem se dá zjistit, kolik tepla v GJ se spotřebovalo na vytápění a kolik na ohřev TUV. Každý byt má měřidla spotřeby TUV, SV a na radiátorech měřidla (od září budou digitální). Jde o to, že spotřebu tepla bude rozúčtovávat jiná firma, než spotřebu TUV (tu dělá správce). A firma rozúčovávající teplo chce jako podklad (uvedeno ve smlouvě - ještě nepodepsané) spotřebu tepla v GJ na vytápění.Děkuji

Odpověď na otázku

Spotřebu tepla v GJ lze stanovit ze spotřeby plynu, výhřevnosti plynu a účinnosti kotle. Pro vlastní rozúčtování by měly stačit celkové náklady kotelny, tedy částky zaplacená za plyn v Kč, případně zvýšené o další náklady kotelny: odměny obsluhy kotle, pravidelné povinné revize, elekřinu, případně vodu spotřebovanou v kotelně atd.Spořebu tepla pro ohřev TUV lze zjistit v letních měsících, kdy se topí jen pro ohřev vody. Stačí odečíst současně plynoměr a vodoměr na přívodu studené vody do ohřivače a znovu tyto hodnoty odčíst na konci letního období. Tím zjistíte skutečnou spotřebu plynu (a současně i tepla) pro ohřev 1m3 TUV. Pokud taková měření neuděláte, lze podle vyhlášky určit 60% celkové roční výroby tepla na vytápění a 40% na ohřev TUV.