Podílové spoluvlastnictví-povinnost instalace měřičů tepla na radiátory

  1. ARTAV
  2. Podílové spoluvlastnictví-povinnost instalace měřičů tepla na radiátory
legislativa

Text otázky

Dobrý den, týká se povinnost instalace měřičů tepla na radiátory i v domě s podílovým spoluvlastnictvím, bez vymezení jednotek (dům má šest bytů a jeden nebytový prostor-restaurace-všechny prostory se pronajímají). Dům je vytápěn centrálně. Je pro tento dům závazná vyhláška č. 269/2015 Sb..? V případě, že ano, je závazné, pro stanovení započitatelné podlahové plochy pro rozúčtování nákladu na vytápění nebytového prostoru, provést vynásobení podlahové plochy koeficienty dle přílohy č.1 části A k vyhlášce 269/2015 Sb. ? Existuje možnost, že by se spoluvlastníci dohodli na jiném způsobu rozúčtování tepla případně si určili jiná pravidla? Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Vyhláška 269/2015 Sb. je prováděcím předpisem zákona č. 67 ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Ustanovení §1, odst. 1) tohoto zákona stanoví:

„Tento zákon upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „služby“) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby.“

Vzhledem k tomu, že objekt má šest bytů, jedná se, bez pochybnosti“ o „dům s byty“ ve smyslu zákona. Z tohoto důvodu jsou pro Váš dům ustanovení zákona a prováděcí vyhlášky závazná a nelze dohodnout odlišná pravidla.

-peho-

Menu