Podivná korekce spotřeby tepla?

  1. ARTAV
  2. Podivná korekce spotřeby tepla?
ostatni

Text otázky

Dobrý den.V našem družstevním domě jsou na všech radiátorech v bytech elektronické IRTN. V písemném vyúčtování nákladů na vytápění za rok 2008 se u údajů o počtu odečtených jednotek na IRTN objevila položka „Korekce spotřeby“ udávající o kolik se zvyšuje nebo snižuje celkový počet jednotek zjištěných při odečtu indikátorů v příslušném bytě. Správce domu, který provádí rozúčtování, v písemném vysvětlení způsobu výpočtu „Korekce spotřeby“ mimo jiné uvádí : Pokud některý z bytů překročí stanovený limit odchylky -+40%.....výpočtem se zjistí, jaká má být průměrná spotřeba. Vypočítá se absolutní hodnota rozdílu od průměrné spotřeby. Jednotky, které spotřebu přesahují se „stlačují“ k průměrné spotřebě tak, aby byt, který se nejvíce odchyloval byl těsně pod hranicí 40% a ostatní byty úměrně ke své spotřebě a k tomuto bytu....dochází tedy k přepočtu spotřebovaných jednotek v celém domě úměrně k odchylce (%) od průměrné spořeby pro dům. Celkově spotřebované jednotky se přerozdělují ož do doby, kdy dojde k tomu, že se všechny jednotky „vejdou do hranice +-40%. Výpočet se provádí počítačovým programem. Prosím Vás o vyjádření, zda je přípustné tímto „postupem výpočtu, který vylučuje vliv lidského faktoru“ rozdílné náklady na vytápění „korigovat“. Děkuji za posouzení.

Odpověď na otázku

Vážený pane. Vámi popisovaná úprava rozúčtování je aplikace odst. 4, § 4, vyhlášky 372/2001 Sb., kterou lze nalézt na našich webovýchstránkách www: artav.cz. Informace lze získat i v odpovědích na obdobnédotazy z 1.4. a 4.4. 2009.