podivný výsledek oveření vodoměru SV

  1. ARTAV
  2. podivný výsledek oveření vodoměru SV
ostatni

Text otázky

Dobrý den,Jsme správcovská firma. Jeden vlastník bytu z domu ve kterém provádíme rozúčtování nás požádal o přezkoušení vodoměru. Sám přiznal, že mu pár dnů protékalo WC, ale spotřeba SV se mu i tak zdál příliš vysoká. Vodoměr jsme tedy nechali odbornou firmou vyměnit a zaslat na zkušebnu. Ze státní zkušebny přišel protokol, že vodoměr nevyhovuje. Zarážející ale je, za data ze zkušebny ukazují, že vodoměr v průtoku ve kterém nevyhověl požadavkům normy (Q min) měřil naopak méně a to o -23,1%! Ostatní průtoky byly v normové toleranci (Qn +1,3%, Qt -1,2%). Z toho vyplývá, že vodoměr mu paradoxně naměřil nižší spotřebu než kterou zpochybnil. Podotýkám, že všechny vodoměry v domě mají platné metrologické ověření a rozdíl mezi fakturačním vodoměrem a bytovými je stejný jako v předcházejících letech a nijak zásadně velký (cca 9%). Zajímá mě tedy, zda je možné se opřít o zkušebnou naměřenou mínusovou hodnotu a zpochybňovanou spotřebu 100 m3 za rok mu nechat ve vyúčtování nebo když je prostě závěr že vodoměr nevyhovuje, tak přes to nejede vlak a je nutné účtovat spotřebu z minulých období, která je 30m3 za rok a zbytek rozpočítat na celé SVJ dle stávajících pravidel. Upozorňuji, že žádná dohoda jak postupvat v takovémto případě v domě neexistuje. Paradoxem je, že jak mi majitel do telefonu potvrdil, kvůli protékajícímu WC s vyšší spotřebou počítal, ale tak o 20-30 m3 nikoliv o 70m3. Proto chtěl vodoměr nechat přezkoušet.

Odpověď na otázku

Náměry vodoměru, který nevyhověl metrologickým požadavkům nesmějí být pro rozúčtování nákladů na spotřebu vody využity. Vzhledem k tomu, že pro rozúčtování nákladů na spotřebu studené vody neexistuje v současné době žádný obecně platný právní předpis, postupujte při výpočtu podle dle stávajících pravidel, platných pro uvedený objekt.Pokud nebyla pro váš objekt žádná pravidladohodnuta, postupujte podle cenového výměru MF čR č.1/2010.V případě rozúčtování spotřeby studené vody je vhodné postupovat dle přílohy č. 12 – Směrná čísla roční potřeby vody, prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích.