podklady k vyúčtování za teplo

  1. ARTAV
  2. podklady k vyúčtování za teplo
ostatni

Text otázky

Dobrý den,které podklady zasílá SVJ a správce k vyůčtování za teplo a teplou vodu na ISTU?Musí zadat výbor velikost objektu a polohu bytů,počet bytů+koeficienty na přepočet jednotek?Z čeho vychází m2 za objekt/výpis z katastru nebo dokumentace domu?Které doklady dodává výbor a co správce co zpracovává účetnictví?Kdo zodpovídá za tyto doklady? Děkuji Marcela

Odpověď na otázku

Váš dotaz, byť je konkrétně adresný na praxi jedné rozúčtovací firmy, má obecnou odpověď. Správce, zastupující vlastníka objektu, poskytuje rozúčtovací firmě všechny podklady nezbytné pro správné provedení rozúčtování nákladů na teplo. Velikosti podlahových ploch jsou z projektové dokumetace objektu, velikosti započitatelných podlahových ploch jsou stanoveny v souladu s požadavky vyhlášky č.372/2001 Sb. Polohy vytápěných místností jsou opět dle projektové dokumentace a korekční koeficienty na polohu místnosti zpravidla navrhuje vlastníkovi objektu rozúčtovací firma, vlastník je následně schvaluje jako platné pro rozúčtování. Přepočítávací koeficienty pro konkrétní otopná tělesa a indikátory poskytuje dodavatel indikátorů a předává je vlastníkovi objektu. Veškerou zodpovědnost za správnost vstupních podkladů rozúčtování nese podle platné právní úpravy vlastník objektu.