Podklady pro vyúčtováni

  1. ARTAV
  2. Podklady pro vyúčtováni
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Konečně máme vyučtováni za minulý rok. Vodoměry nemáme, ačkoliv jsme žadáli majitele o instalace vodoměrů. Vyúčtování je stejné pro všech 6 vchodů. Dole máme obchody. Nevíme, jak majitel dělá vyúčtování odchodů. Mužeme žádat majitele, aby nam ukazal faktury, třeba z vodárny? Vlastník nemovitosti má plynovou kotelnu. Nedoplatky za TUV, vodu máme rok co rok.

Odpověď na otázku

Vážená paní Pavlová. O instalaci vodoměrů teplé i studené vody rozhoduje vlastník objektu a neexistuje zákoný předpis, který by jej k jejich instalaci donutil. Způsob rozúčtování a následného vyúčtování nákladů na vytápění a vodu určuje vyhláška 372/2001 Sb., kterou je vlastník povinnen respektovat. V případě, že Vám předané rozúčtování není v souladu s touto vyhláškou podejte vlastníkovi (majiteli objektu) písemnou reklamaci. Povinností majitele je také, ukázat Vám na požádání faktury dodavatelů. Je to stanoveno ve vyhl. 372/2001Sb. §7,odst.(3):“Vlastník seznámí konečného spotřebitele na jeho žádost s podklady, ze kterých vyúčtování vychází, případně se způsobem rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi ostatní konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce.“Celý text vyhlášky 372/2001 Sb. naleznete na našich webových stránkách www. artav.cz/legislativa.html.