Podklady….!?

  1. ARTAV
  2. Podklady….!?
ostatni

Text otázky

Dobrý den, moje otázka zní: přišlo mi vyúčtování za teplo v bytě bez poměrových měřičů, jehož částka se mi zdá neúměrně vysoká. Dle vyhl. 372/2001 sb. má provozovatel povinnost seznámit mne s podklady, ze kterých jím provedené vyúčtování vychází. Co se těmito podklady rozumí? Jsou to například faktury, dodací listy (uhlí), apod? Dle provozovatele je to jen jakási rekapitulace výpočtů, kde jsou uvedeny jen celkové náklady na vytápění, které jsou více než dvojnásobné než náklady za rok 2005. Podobný dotaz i k vyúčtování za odvoz splašků (vývoz žumpy). Děkuji

Odpověď na otázku

Ano, jsou to Vámi citované doklady včetně všech ostatních, ze kterých dodavatel cenu tepla sestavil.