podlahová plocha

  1. ARTAV
  2. podlahová plocha
ostatni

Text otázky

Může majitel panelového domu navýšit započitatelnou podlahovou plochu bytu koeficientem 1.45 (nebo jakýmkoliv). Navýšení je pouze u bytů které nejsou dosud zatepleny. U zateplených bytů navýšení není.

Odpověď na otázku

K takovémuto navýšení plochy není žádný právní podklad.