podlahové topení a měřiče

  1. ARTAV
  2. podlahové topení a měřiče
ostatni

Text otázky

Dobrý den,v bytě předchozí majitel v jedné místnosti nainstaloval podlahové topení a odstranil měřáky, které jsou v ostatních bytech v domě. Teplo tedy nebylo účtované podle změřené spotřeby, ale podle vyhl. a koeficientem 1,6. Nový majitel má teď s SVJ problém - na nové topení nejdou dát měřáky, které si SVJ odsouhlasilo (jsou to odpařovací indikátory) a nový koeficient 3 výrazně zvýšil náklady na topení. Zajímalo by mě, jak je možné vše dát do pořádku. Mám i obavu, aby se nemohlo jednat o neoprávněný odběr, nevím, jestli měl původní majitel k přestavbě topení nějaké povolení. SVJ tvrdí, že vše udělal "na černo", že k tomu měl mít souhlas SVJ. Děkuji za vaši odpověď.

Odpověď na otázku

Vzhledem k tomu, že podlahové vytápění není z technické podstaty způsobilé pro osazení registrační technikou, je třeba na takto vytápěnou místnost aplikovat tzv. náhradní stanovení spotřeby – to platí zcela obecně. Dále pak je (resp. bude) rozhodující, jakým způsobem se k popsané změně vytápění postaví statutární orgán SVJ. V zásadě jsou dvě možnosti:1. SVJ prohlásí, že změna způsobu vytápění byla provedena se souhlasem SVJ a potom za tuto místnost bude spotřeba pro spotřební složku vypočtena náhradním způsobem a to s přihlédnutím k §3, odst.6 vyhlášky 269/2015 Sb.2. SVJ prohlásí, že změna způsobu vytápění byla provedena bez souhlasu SVJ a potom za tuto místnost bude vypočtena úhrada pro spotřební složku včetně navýšení a to s přihlédnutím k §3, odst.5 vyhlášky 269/2015 Sb.Pokud bylo v minulosti aplikováno tzv. „navýšení“ (jak píšete – koeficient 1,6), zdá se, že SVJ konalo tak, jako by provedená změna byla uskutečněna bez souhlasu SVJ. Nová vyhláška však hovoří o jiném způsobu výpočtu navýšení (viz příloha 2) a toto je nutno respektovat.

Menu