Podlahové vytápění

  1. ARTAV
  2. Podlahové vytápění
legislativa

Text otázky

Dobrý den jakým způsobem dochází k rozúčtování bytu, který je napojen na centrální vytápění ale formou podlahového vytápění. V ostatních bytech jsou indikátory. Na přívodu tepla do podlahového vytápění je instalovaný měřič. Bude tomuto bytu účtován jen náklad podle tohoto měření, který se odečte od celkové faktury za vytápění na dům, nebo se tomuto bytu musí účtovat i základní složka podle plochy bytů ? Děkuji

Odpověď na otázku

Tento problém není řešitelný v intencích platné legislativy.

Technicky je řešitelný takto:

  1. odečíst náměr bytového měřiče od patního měřiče a mezi byty se nákladově rozdělit tento rozdíl. Nebo
  2. rozdělit napřed náklady na základní složku a spotřební složku. Od podílu připadajícího na spotřební složku odečíst spotřební složku náměru bytového měřiče a na ostatní byty rozdělovat, jako spotřební složku, jen tuto část náměru patního měřiče. Náklady bytu by pak tvořila základní složka (tj. asi 40 nebo 50% celkových nákladů na 1m2 ZPP (v krajním případě 30%)) a spotřební složka podle příslušného podílu náměru bytového měřiče.

Menu