Podlahové vytápění

  1. ARTAV
  2. Podlahové vytápění
ostatni

Text otázky

Dobrý den,jeden z uživatelů bytu v našem BD si na své vlastní náklady provedl rekonstrukci bytu, který momentálně vytápí teplovodním podlahovým vytápěním napojeným na centrální vytápění a spotřebu tepla zde měří kompaktním měřičem tepla, který pracuje v kWh.Ostatní byty mají na radiátorech odpařovací indikátory, dle kterých se rozúčtování provádí.Jakým způsobem máme postupovat při rozúčtování zmíněného uživatele, u kterého tyto odpařovací indikátory nemohou být namontovány???Je možné stanovit jeho náklady na vytápění dle jím spotřebovaných kWh na kompaktním měřiči tepla a zbývající náklady rozdělit mezi uživatele dle odpařovacích měřičů ???Bude tento uživatel platit základní složku v rozúčtování???Předem děkuji za odpověd

Odpověď na otázku

Úprava vytápění bytu, kterou popisujete, by vždy měla být provedena se souhlasem vlastníka objektu, aby tento již s předstihem mohl popsanou problematiku řešit. Existují způsoby, jak se s takovou situaci v praxi vypořádat, ale protože platná legislativa na takové případy přímo nepamatuje, je nutné, aby přijaté rozúčtovací postupy byly akceptovány dle platných stanov právnické osoby vlastníka. Vždy by měla být účtována i základní složka nákladů odvozená od započitatelné podlahové plochy bytu. S ohledem na komplikovanost zadání doporučujeme obrátit se na odbornou firmu, která se problematice rozúčtování trvale zabývá. Seznam takových dodavatelů naleznete na našich webových stránkách www.artav.cz