Podle vodoměru starého cca 15 let se provádí rozúčtování TUV

  1. ARTAV
  2. Podle vodoměru starého cca 15 let se provádí rozúčtování TUV
meridla

Text otázky

Dobrý den, prováděl jsem na začátku roku odečty patních (fakturačních) vodoměrů v domě a v rámci této činnosti jsem zjistil, že vodoměr, podle kterého se provádí rozúčtování TUV pro 4 vchody a 48 bytů je cca 15 let starý. Jedná se o vodoměr, který je instalován na odbočce za patním (fakturačním) vodoměrem jednoho ze vchodů (každý vchod má svůj fakturační vodoměr) na trase přívodu vody do výměníku pro výrobu TUV. Okamžitě jsem žádal našeho předsedu SVJ o provedení výměny zmíněného vodoměru ale do současnosti se nic nestalo. Po obdržení vyúčtování jsem požádal správce o výměnu vodoměru a současně o stanovení chyby starého vodoměru a dle výsledku z protokolu (akreditovaná zkušebna by měla umět říci, s jakou chybou vodoměr aktuálně měří) o přepočítání spotřeby TUV v celém domě a studené vody v našem vchodu. Správce mi odpověděl : "vyhodnotil jsem rozdíl mezi součtem bytových vodoměrů na teplou vodu a spotřebou naměřenou na vámi zmiňovaném vodoměru a je v toleranci se kterou se vodoměry ověřují." Tato informace mi přijde zcela nesmyslná, správce srovnává náměr poměrových měřidel v bytech dalo by se říct opět s poměrovým měřidlem na vstupu do výměníku navíc 15 let starým. Dokázali byste mi poradit, jak v této věci postupovat? Děkuji

Odpověď na otázku

Každý vodoměr, který slouží k rozpočítávání nákladů na dodávky měřeného media podléhá metrologickým předpisům a musí být pravidelně ověřován v autorizované zkušebně. Odpovídá za to vlastník budovy jako poskytovatel služeb. Za rozúčtování podle neověřeného vodoměru může být vlastníkovi domu udělena pokuta Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (viz ÚNMZ). Kontrolu provádí ČMI (Český metrologický institut).

Za ověřování hlavního fakturačního vodoměru odpovídá dodavatel vody (vodárna, teplárna apod.), který podle něj účtuje spotřebu.

Pokud budete teplou vodu rozúčtovávat pro všechny čtyři vchody najednou, jako jednu zúčtovací jednotku, bez ohledu na údaje podružných vodoměrů pro jednotlivé vchody, tak postačí ověřovat jen vodoměr na hlavním přívodu do ohřívačů tepla. Podružné vodoměry na přívodu do jednotlivých vchodů by sloužily jen pro orientační kontrolu a nemusely by být ověřovány.

Pokud chcete rozúčtovat každý vchod samostatně. podle podružného vodoměru na přívodu do boileru v každé sekci, tak musí být všechny podružné vodoměry ověřené. Spotřeby jednotlivých vchodů se pak budou určovat v poměru náměrů na podružných vodoměrech, protože součet spotřeb všech sekcí (vchodů) musí souhlasit s hlavním fakturačním vodoměrem.

-japo-