Pokutování příliš nízké spotřeby tepla

  1. ARTAV
  2. Pokutování příliš nízké spotřeby tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den,jsme SVJ se 138 byty. Někteří vlastníci zavírali topení s cílem maximální úspory. Dle názoru výboru se tímto jednáním naopak zvyšovaly spotřeby tepla řádně topících vlastníků, zvláště těch, jejichž byty se nacházejí v blízkém sousedství spořivých vlastníků - viz také tato statistika: http://jahodnice722.cz/index.php/vybor-svj/zpravy-o-cinnosti-vyboru/21-referat-financni/94-uspora-na-topeni-na-ukor-sousedu. Shromáždění vlastníků se proto usneslo, že příliš nízké spotřeby tepla pod 30% průměru (po zohlednění koeficientů polohy) budou pokutovány vyúčtováním 100% průměru tak, aby spořivé vlastníky od takového spoření odradila a zároveň alespoň částečně nahradila takovým spořením jedněch zvýšené náklady druhým. Způsob implementace tohoto rozhodnutí do výpočtového algoritmu je uveden zde: http://jahodnice722.cz/index.php/vybor-svj/zpravy-o-cinnosti-vyboru/21-referat-financni/113-zpusob-rozuctovani-ut-a-tuv. Jeden z vlastníků však nyní tvrdí, že Vaše firma je toho názoru, že takové opatření je v rozporu s Vyhláškou 372/2001. Je-li tomu tak, prosím zde o uvedení důvodů, proč by takové opatření mělo být s uvedenou vyhláškou v rozporu. Dále v takovém případě prosím navrhněte jiné opatření, kterým je možno odradit vlastníky od přílišné spořivosti při vytápění (= od porušování Vyhlášky 194/2007), případně naopak také od příliš vysoké spotřeby. Předem děkuji.

Odpověď na otázku

Vážený pane,naše asociace je dobrovolným neziskovým zájmovým sdružením právnických i fyzických osob, které provádějí registraci spotřeby tepla a vody u konečných spotřebitelů a následné rozúčtování nákladů na vytápění a na spotřebu teplé i studené vody.Není tedy firmou, která supluje povinnosti vlastníka či navrhuje jakákoliv opatření pro „výchovu“ konečných spotřebitelů tepla a vody.Nicméně podle Vámi popisované metody skutečně platnou vyhlášku č. 372/2001Sb. porušujete a to v jejím ustanovení §4, odst. 4, neboť žádné SVJ nestojí nad zákonnými normami čR.

Menu