Poloha bytu.

  1. ARTAV
  2. Poloha bytu.
ostatni

Text otázky

Bydlíme v prvním nadzemním podlaží a pod naším bytem a bytem našich sousedů se nachází provozovna čistírny, ve které po celou topnou sezonu nemají zapnuto ústřední topení čímž dochází k promrzáním podlah v našich bytech ( při provádění odečtů spotřeby tepla v prosinci loňského roku nám pracovník jež prováděl odečty potvrdil, že skutečně se v provozovně netopí).Přestože máme topení v bytech puštěno na maximum, tak máme v bytě chladno. Rovněž při vyúčtování tepla doplácíme nemalé částky na rozdíl od ostatních nájemníků, kterým jsou vraceny přeplatky.Na tuto skutečnost jsem již několikrát upozorňovali realitní kancelář, jež spravuje naše byty avšak bez jakéhokoliv úspěchu. Předem děkuji za vaši radu.

Odpověď na otázku

Pokud na Vaše výzvy nereaguje správce, obraťte se na vlastníka objektu. Ktomu se totiž vážou veškeré povinnosti vyplývající z nájmu bytu a měl by usvého správce majetku sjednat nápravu.Za 1 – Musí zajistit dle §3, odst. 3 vyhlášky č.194/2007Sb. (V194), abybytové i nebytové prostory byly vytápěny tak, aby byla zabezpečena výpočtováteplota vnitřního vzduchu stanovená projektem budovy.Výpočtová teplota pro trvale užívané místnosti obytných budov (je stanovenav příloze č.1 V194 a činí 20stC při 50ti% relativní vlhkosti vnitřníhovzduchu.Uvedené teploty se dále zvyšují dle §2, odst. 10 V194 v závislosti na počtuvenkovních stěn.Za 2 – Omezit vytápění může dle §2, odst. 9 V194 tak, aby byly dodrženypožadavky teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místností.Rozsah tepelné stability je uveden v metodickém pokynu MMR č.j.28203/2002-71 k vyhlášce č.372/2001Sb. a činí 16-18stC.Za 3 – Musí rozúčtovat náklady na vytápění dle vyhlášky č.372/2001Sb.(V372). V případě měření nebo indikace spotřeby musí rozúčtovat dle §4,odst. 3 a 4 V372. Tedy použít korekce a výpočtovou metodu, které zohledňujíi rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danoujejich polohou. Současně musí zajistit, aby rozdíly v nákladech na vytápěnípřipadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nepřekročily u konečnýchspotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oprotiprůměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.Závěrem je možné dodat, že Vámi popsaným rozúčtováním je zřejmě naplněno ustanovení §451 a 454 Občanského zákoníku (OZ), tedy provozovna čistírny sebezdůvodně obohacuje a je povinna dle §456 OZ takovéto obohacení vydat.