poloha bytu při rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. poloha bytu při rozúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Pod mým přízemním bytem v bytovém domě jsou dvě sklepní místnosti, situované pod úrovní terénu. Jedna z nich slouží jako plynová kotelna ÚT celého domu s přívodem vzduchu oknem zvenčí a druhá jako svépomocná dílna, větraná rovněž oknem zvenčí. V obou místnostech jsou instalovány radiátory o několika článcích, které jsou napojené na ÚT a které slouží k jejich tak zvanému temperování. Mám tento dotaz: Při stanovení korekčního koeficientu polohy bytu pro účely výpočtu spotřeby tepla v mém bytě byly tyto sklepní místnosti uvažovány jako standardně vytápěné. Tím místnosti mého bytu ležící nad těmito sklepními místnostmi obdržely stejný koeficient polohy, jako tytéž místnosti bytů v 1., 2., ad. patrech, samozřejmě vyjma bytu pod rovnou střechou. Nezdá se mi to správné. Mám možnost nějaké změny a o co či o koho se mohu opřít? Moc děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Podle vyhlášky 372/2001 Sb., §4, odst. 3, kterou se stanoví pravidla prorozúčtování nákladů na tepelnou energiina vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečnéspotřebitele, platí, že „Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečnéspotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorůvytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují irozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danoujejich polohou.“Ve vámi uváděném případě je možné, že tato korekce je stanovena chybně.Požadujte proto u vlastníka (správce) objektu nápravu.