Poloha bytu-vytápěné a nevytápěné přízemí.

  1. ARTAV
  2. Poloha bytu-vytápěné a nevytápěné přízemí.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,při nastavování tepelných korekcí v našem domě pro přízemní byty vychází vlastník domu z izolovaných tepelných rozvodů ve sklepních prostorách. Dům má tři vchody. Ve dvou vchodech je tento rozvod veden volně pod stropem a vytápí sklep. Ve třetím vchodu je rozvod veden pod stropem sklepních prostor na obvodových zdech domu a je zazděn. Tato část sklepu dříve sloužila jako kryt.Chci se zeptat vzhledem k rozdílným sklepním teplotám v těchto vchodech, které činí cca 4 stupně Celsia, jak mají být spravně nastaveny korekce a zda má být teplotní rozdíl sklepů zohledněn. Zda je opodstatněné tvrzení, že byty jsou vytápěny zespod podlahou, když rozvod je zaizolovám zdí a vede jen v obvodové části domu. Celkově je tento sklep daleko chladnější, než sousední dva sklepy.Dále se chci zeptat, kdy je sklep považován za vytápěný a kdy ne. Kdy mají být přiznány korekce pro přízemní byty a kdy ne.Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Vyhláška MMR č.372/2001 Sb. stanovuje korekce v §4(3)“Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod , které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.“ Konkrétní postup určení koeficientů zohlednění však není předepsán. Pokud uvádíte, že vlivem rozdílného způsobu vedení tepelného rozvodu ve sklepních místnostech pod byty jsou rozdílné tepelné vlastnosti místností v bytech nad sklepy, je zřejmé, že v souladu s výše uvedeným ustanovením příslušné vyhlášky by měl vlastník tyto rozdíly zohlednit.Vytápění je dle §2, písmeno i) zákona č.406/2006Sb. (o hospodaření energií) proces sdílení tepla do vytápěného prostoru zajišťovaný příslušným technickým zařízením za účelem vytváření tepelné pohody či požadovaných standardů vnitřního prostředí.Tedy, není-li sklep vybaven otopným tělesem (registr nebo radiátor) a horizontální rozvod je izolovaný nebo zazděný, není vytápěn.