Polohové koeficienty a počet článků v místnosti

  1. ARTAV
  2. Polohové koeficienty a počet článků v místnosti
meridla

Text otázky

Dobrý den ,zajimalo by mě jak řešit polohové koeficienty v bytech ,/dům 24b.j. / když každý byt a místnosti jsou osazeny daným počtem článků,které jsou vypočítány dle tepelných ztrát./př. byty pod střechou mají cca 30 článků a byty v 2etáži uprostřed jen 16článků,nad sklepy 25článků//,na co se ještě mají tyto místnosti přepočítávat dle navržených polohových koeficientů? Neřeší tyto polohové ztráty plocha/ počet / článků v jednotlivých etážích a místnostech,dle výpočtu a navržení celého systému projektu ?Děkuji za odpověď. Dostál

Odpověď na otázku

Tzv. polohové koeficienty řeší požadavek zohlednit rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou, což vyžaduje ustanovení § 6, odst. 2 zákona 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

(2) Pokud je jiným právním předpisem stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům z náměrů vodoměrů na teplou vodu, rozdělí se náklady na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období na složku základní a spotřební. Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.

Menu