Polohové koeficienty pro rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Polohové koeficienty pro rozúčtování tepla
legislativa

Text otázky

Dobrý den, naše SVJ si nechalo zpracovat polohové koeficienty pro rozúčtování tepla dle metodiky tepelné bilance. Dosud se používali koeficienty dle empirické metody, kterou používá náš rozúčtovatel. Nové koeficienty výbor nechal zpracovat na základě požadavku a schválení vlastníků (aby je vypočítal odborník v dané problematice). Je změna koeficientů změnou způsobu rozúčtování - tedy je třeba je schválit na shromáždění a použít od dalšího zúčtovacího období? Nebo může výbor nové koeficienty předat rovnou rozúčtovateli a vlastníkům pouze oznámit změnu?

Odpověď na otázku

Změna koeficientů není změnou způsobu rozúčtování – způsob rozúčtování je stanoven závazně vyhláškou. Jde jen o technické upřesnění parametru, aby bylo možno lépe splnit požadavek zákona 67/2013 Sb., § 6, odst. (2) uvedený v závěru odstavce:

„ ….s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.“

Jestli je, nebo není, k tomu nutný souhlas shromáždění vlastníků, to záleží na stanovách Vašeho SVJ. Pokud stanovy tento problém neřeší, pak by mělo jít o kompetenci výboru SVJ.

(japo + ph)

Menu