Poměr dělení nákladů

  1. ARTAV
  2. Poměr dělení nákladů
ostatni

Text otázky

Dobrý den, naše SVJ se chystá ke schválení nových podmínek pro rozúčtování nákladů na teplo dle novely Vyhlášky 372/2001 Sb. Jedná se o panelový objekt bez zateplení o 12. bytových jednotkách. Objekt je napojen na centrální zásobování teplem z městské výtopny. Některé bytové jednotky jsou užívány pouze občasně a tak zde v zimním období dochází k úniku tepla z okolních bytů a tím k nárůstu jejich nákladů. Dosavadní poměr 40%-60% bychom chtěli změnit v spouladu s novelou vyhlášky tak, aby byl pro tento typ objektu co nejspravedlivější. Zajímal by nás proto Váš názor. Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Pro stanovení poměru základní a spotřební složky nákladů je rozhodující způsob rozvodu otopné soustavy (stoupačky nebo horizontální rozvod) a způsob registrace vytápění (indikátory na otopných tělesech, kalorimetry nebo jiný způsob). Vámi popisované okolnosti nejsou pro stanovení poměru dělení nákladů podstatné.Vydání novely vyhl.372/2001 Sb. bylo pozastaveno.

Menu