poměrová měřidla

  1. ARTAV
  2. poměrová měřidla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jsem předsedou družstva a jeden druh poměrových měřidel končí svou životnost. Chtěl jsem se zeptat, zda existuje nějaká firma na repas těchto (elektronických) měřidel nebo zda se musí koupit nová. Pokud ano, tak která jsou nejlepší v poměru cena/životnost.Děkuji Petr Sokolo

Odpověď na otázku

U elektronických indikátorů vytápění lze vyměnit napájecí baterii. Musíte se však obrátit na dodavatele těchto konkrétních indikátorů. Cena nových elektronických indikátorů je však dnes na takové úrovni, že je nutno dobře zvážit, zda se vyplatí měnit baterie ve starých indikátorech. Při výměně baterií bude nutno dvakrát vstupovat do bytů (demontáž a montáž) a po jistou dobu budou otopná tělesa bez indikátorů. Při výměně starých indikátorů za nové tyto problémy a s nimi spojené náklady odpadnou, protože výměnu provede montér při jedné návštěvě.Porovnávání kvality indikátorů jsme neprováděli, ani nám není známo, že by podobná porovnání prováděl někdo jiný. Nezbývá vám, než vycházet z údajů v nabídkách jednotlivých dodavatelů a porovnání provést i se zohledněním dalších nabízených služeb. Vyžádejte si nabídky od našich členů, které najdete v seznamu členů ARTAV.