Poměrová měřidla.

  1. ARTAV
  2. Poměrová měřidla.
ostatni

Text otázky

Musí být od roku 2015 nainstalované poměrové měřiče na rozpočítávání spotřeby tepla nebo stačí stále provádět rozpočítávání podle metrů.Jsme sdružení vlastníků a kotelnu máme vlastní pro 18 bytů.Správce který provádí vyučtování tak nám dal informaci,že poměrová měřidla jsou daná ze zákona.Děkuji za informaci.

Odpověď na otázku

Správce Vás informoval správně. Povinnost registrovat spotřebu tepla u konečných spotřebitelů ukládá vlastníkům budov zákon 318/2012 Sb.

Menu