Poměrová měřidla a kompatibilita

  1. ARTAV
  2. Poměrová měřidla a kompatibilita
ostatni

Text otázky

Jsem předsedou jednoho z osmi SVJ, která jsou v bytovém bloku o 16 vchodech v Karlových Varech, Stará Role. Náš blok má společný systém dodávek tepla z centrální výměníkové stanice. Rozúčtování nákladů na teplo je, bohužel prováděno podle podlahové plochy, protože část SVJ má topidla osazena odpařovacími trubičkami, část elektronickými měřidly. Jelikož jsou jednotlivá SVJ samostatnými subjekty, osazovala svá topidla měřidly různými typy od různých výrobců. Chtěli bychom společně situaci vyřešit, aby bylo rozúčtování prováděno relativně spravedlivě. Měřidla jsou od firem METRA, SIEMENST, DOPRIMO. Zajímalo by nás, zda jsou měřidla různých výrobců kompatibilní. Prosíme, poraďte nám, jak tuto situaci řešit. Pokud je nutno použít vždy jen jeden typ, je to velký problém, protože bychom museli vyměnit cca 350 měřidel. Situace je ještě zkomplikována skutečností, že jen 2/3 domů jsou zateplené. Obracíme se na vaši firmu, která se zabývá vývojem a výrobou měřidel pro rozúčtování tepla. Spoléháme se na Vás !!! Se srdečným pozdravem Kapoun Luděk, SVBJ Dvořákova 6714/672 , 360 17 Karlovy Vary

Odpověď na otázku

Vážený pane,naše Asociace se nezabývá ani vývojem a dokonce ani výrobou indikátorů či měřidel spotřeby tepla.Naopak se zabývá problematikou rozúčtování nákladů za spotřebu tepla a vody mezi konečné spotřebitele při ústředním vytápění a centrální dodávce teplé vody.řešení Vašeho problému mohou být alternativní.ALT 1) – bez nutných investic.Pokud mají jednotlivá SVJ fakturační měření spotřeby tepla na vstupu do SVJ (od výrobce), potom můžete poměrové rozdělení na konečné spotřebitele (byty) provést dle instalovaných indikátorů.Pokud měření na vstupech do SVJ neexistuje, náklady stanovené výrobcem dlem2 vytápěné plochy rozdělíte v rámci jednotlivých SVJ na konečné spotřebitele dle instalovaných indikátorů.ALT 2) – s nutnými investicemi.Pokud neexistuje fakturační měření na vstupech do SVJ, musíte v případě požadavku rozdělení celkových nákladů na teplo dle indikátorů tyto sjednotit, protože použitá technika musí být u všech konečných spotřebitelů shodného principu a provedení (viz §7, odst. 4 vyhlášky č.194/2007Sb.). Vy máte v celém bloku instalované indikátory odpařovací a elektronické, zároveň jsou i od různých výrobců. Nejsou tudíž kompatibilní minimálně v jednom rozhodném údaji a to prostupu tepla mezi indikátorem a otopným tělesem. Z toho důvodu je není možné použít proti jedinému fakturačnímu měřidlu na vstupu do celého bloku.Další, avšak dražší varianta spočívá v instalaci nového fakturačního měření na vstupu do každého SVJ s použitím stávajících indikátorů.Tato varianta je možná i bez souhlasu ostatních SVJ za předpokladu, že lze fakturační oddělení technicky provést a s dodavatelm tepla uzavřete samostatnou smlouvu o dodávce tepla.