poměrová měřidla VIPA

  1. ARTAV
  2. poměrová měřidla VIPA
ostatni

Text otázky

Prosím uveďte odkazy na odborná porovnání způsobu odečtu tepla pomocí měřidel VIPA(kontaktně na odchozí trubce)-spíše sociální/méně spravedlivé měření a elektronických měřidel(kontaktně na čele radiátorů)-spravedlivější podle spotřeby teplaČlen výboru samosprávy SVJ.

Odpověď na otázku

Nevíme o seriózních srovnávacích studiích, na které bychom Vás mohli odkázat.Můžeme jen konstatovat, že náměry indikátorů VIPA nejsou jednoznačně fyzikálně interpretovatelné, protože nelze odlišit jaká část náměru byla způsobena teplotou vzduchu v místnosti (měřenou na zpětné trubce) a jaká část byla způsobena vyšší teplotou zpátečky při průtoku topné vody. Tento nedostatek je pravděpodobně také důvodem, že na tyto přístroje nelze zpracovat a vydat technickou normu.

Menu