Poměrové indikátory VIPA

  1. ARTAV
  2. Poměrové indikátory VIPA
ostatni

Text otázky

Dobrý den, rád bych se dozvěděl, jaké jsou zkušenosti s poměrovými indikátory spotřeby tepla typu VIPA C a VIPA CT - dodavatel f. VIPA CZ s.r.o Liberec. Tento systém údajně pracuje se skutečnými teplotami dosahovanými v místnostech a odpadá tudíž nutnost korekcí dle polohy bytu. Je skutečně teplota vratné vody (indikátor je umístěn na zpětné trubce)ukazatelem využívání instalovaného tepelného výkonu - jak uvádí výrobce?

Odpověď na otázku

Fyzikální procesy probíhající v indikátorech VIPA jsou celkem známé. Nelze však dobře posoudit postup, kterým se od zjištěných náměrů na indikátorech dostane rozúčtovatel ke stanovení nákladů na vytápění pro jednotlivé byty. Na rozdíl od indikátorů, pro které jsou zpracovány technické normy a které jsou podle těchto norem certifikovány, u kterých je jednoznačně popsaný a ověřitelný algoritmus, kterým se od náměru rozúčtovatel dostane až k nákladům na vytápění pro jednotlivé uživatele, u firmy VIPA je tento postup považován za výrobní tajemství firmy a tím je zcela neověřitelný.Úbytek denzity zabarvení excitovaných sklíček v indikátorech VIPA je funkcí času a teploty. Indikátory VIPA indikují teplotu zpátečky i teplotu prostředí. Protože denzita zabarvení skleněných čidel ubývá stále i při nižších teplotách, nelze určit, jaká část náměru jde na účet teplé zpátečky a jaká registrovala teplotu místnosti. Nenulový náměr by na těchto indikátorechbyl odečten i při teplotách pod bodem mrazu (s výjimkou absolutní nuly -273st.).Rozúčtování podle těchto indikátorů tedy nelze analyticky posoudit.