Poměrové měřáky tepla

  1. ARTAV
  2. Poměrové měřáky tepla
ostatni

Text otázky

Město vlastní dům, ve kterém jsou 4 byty ( z nichž 3 mají 1 poměrové kalorimetrické měřidlo a 4 má svoje kalorimetrické měřidlo) a dále 2 nebytové prostory, které mají každý svůj. V domě je všude kromě jednoho NP dodávána TUV z předávací stanice ( všude osazeny vodoměry). Jak se správně provede rozúčtování tepla a tepla v TUV?Kdo platí náklady spojené s přecejchováním měřáků po 4 letech, případně při neopravitelnosti nový měřák?DěkujiJana Bauchová

Odpověď na otázku

Rozúčtování se provádí podle vyhl.372/2001.Všechna bytová měřidla mají být v majetku vlastníka domu, který odpovídá za jejich funkčnost a zajišťuje jejich přecejchování, respektive výměnu vlastním nákladem.