poměrové měření

  1. ARTAV
  2. poměrové měření
ostatni

Text otázky

Vážení, od hlavního přívodu (měřiče) média pro vytápění rodinného domu jsou tři větve pro tři bytové jednotky. Stačí, aby za čerpadlem a ventilem do každé větve byl umístěn poměrový elektronický měřič tepla - např. SIEMENS WHE 30Z - na vstupu a výstupu? Pro poměrové rozúčtování by to dle mého laického názoru stačilo. Mám pravdu?

Odpověď na otázku

Vámi uváděný přístroj SIEMENS WHE 30Z není elektronickým měřičem tepla, ale je to pouze dvoučidlový elektronický indikátor pro rozdělování topných nákladů.Pokud jej chcete použít pro rozúčtování nákladů na vytápění, musí být, v souladu s normou čSN EN 834, osazen na všechna otopná tělesa ve vytápěném objektu.Pro určení množství tepla spotřebovaného v jednotlivých bytech lze také použít skutečných měřičů tepla, osazených na přívody topného media do bytů. Cena takovýchto měřičů je však přibližně desetkrát vyšší, než je cena elektronického indikátoru.