poměrové měření

  1. ARTAV
  2. poměrové měření
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Jsem pracovnicí bytového družstva a provádím vyúčtování služeb. Předseda výboru jednoho SVJ mi řekl, že nesouhlasí s rozdělení nákladů vodného dle poměrových měřičů. Rozdíl mezi patním vodoměrem a bytovými jim vychází do 15 %(zatím to nemohu zkontrolovat) a chce, abych jim vyúčtování provedla tak, že se vyúčtují m3 v bytech podle měřičů přesně v ceně od Vodárenské a rozdíl, který vznikl oproti patě chce rozdělit na počet bytů. řekla jsem mu, že pokud nechce podle bytových vodoměrů, tak druhá možnost je podle počtu osob v bytech, ale pak ztrácí smysl, že mají měřiče. Jak mu mám vysvětlit, že jeho způsob není správný a že při poměrovém měření mají všichni cenu vody stejnou za m3, i když se v ní promítne ten rozdíl. Děkuji

Odpověď na otázku

Vážená paní,pro rozúčtování nákladů na studenou vodu není v současné době žádný obecně platný právní předpis. Pokud nemá SVJ pravidla pro rozúčtování nákladů na spotřebu tepla a vody, ve kterých budou přesně určeny postupy odečtu, výpočtu a konečného zpracování, bylo by vhodné tato pravidla zpracovat.Rozúčtování nákladů na studenou vodu se provádí tak, že se celkové náklady v daném objektu se rozdělí na jednotlivé uživatele v poměru dle náměrů bytových vodoměrů. Vámi použitý způsob je tedy správný. Pokud nebude předseda SVJ souhlasit s Vámi předloženým řešením, měli byste postupovat podle Cenového výměru 01/2012 – http://www.artav.cz/pdf/CenovyVymer_1_2012.pdf