Poměrové měřiče tepla a vodoměry.

  1. ARTAV
  2. Poměrové měřiče tepla a vodoměry.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jsem majitelem bytu v rámci SVJ, chtěl bych se zeptat, kdo je majitelem poměrových měříčů tepla a vodoměrů na TUV a SV. Kdo tedy také zodpovídá za jejich funkčnost, pravidelnou kontrolu či výměnu. Kdo platí pořízení, či výměnu - vlastník BJ nebo je placeno z fondu oprav SVJ? Jsou tyto skutečnosti jasně dány nebo záleží na formulaci v LV, popřípadě na rozhodnutí shromáždění vlastníků? Jak postupovat, když nebyly vodoměry na TUV včas vyměněny? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Měřiče tepla, vodoměry a indikátory vytápění v bytech jsou příslušenství technického zařízení domu a za jejich provoz odpovídá majitel domu, (ve Vašem případě SVJ). Ten je též povinen, nechat na vlastní náklady pravidelněověřovat instalovaná stanovená měřidla (měřiče tepla a vodoměry). Měřiče tepla a vodoměry na teplou vodu po čtyřech létech, vodoměry na studenou vodupo šesti létech.Pokud nebyly vodoměry včas ověřeny, neměla by se podle nich účtovat spotřebavody. V každém případě je nutno nechat vodoměry co nejdříve ověřit, respektive vyměnit za ověřené.Více informací najdete též u dotazu Životnost vodoměrů z 24.4.2007 a přezkoušení bytových vodoměrů ze dne 02.10.2008.