poměrové měřiče tepla u jiných než SVJ

  1. ARTAV
  2. poměrové měřiče tepla u jiných než SVJ
ostatni

Text otázky

Nejsme SVJ !!! Vlastníme dům v ideálním spoluvlastnictví s užívacím právem k jednotlivým bytům. Panelový dům má vlastní výměníkovou stanici, je vytápěn horkovodem a na patě domu je měřič tepla dálkově napojený na dodavatele tepla. Nejde si přitopit otevřením ventilu na UT protože dodávka tepla je regulována podle venkovní teploty v počítači výměníkové stanice a teplota v bytech je optimální a všem vyhovuje. Cena je rozúčtována podle otopné plochy bytů . Dělá nám to OSBD na základě mandátní smlouvy a nemáme s tím žádné jiné starosti. Mimo to máme ve stanici výměník na ohřev teplé vody a tam je samozřejmě v každém bytě vodoměr na TUV a ve stanici centrální vodoměr TUV. Mám za to, že podmínka měření u konečného spotřebitele je postačující a instalace měřičů přinese jenom komplikace a nic se neušetří.Proč všechny předpisy urputně zmiňují pouze SVJ ? Zde by možná šikovný právník měl odlišný názor na povinnost poměrových měřidel na tělesech ÚT.Děkuji za odpověď.Ing. Jaroslav Matys

Odpověď na otázku

Povinnost instalace přístrojů regulujících a registrujících dodávku tepla je ze zákona uložena vlastníkům, stavebníkům a SVJ – tedy všem formám vlastnictví domů. Skutečnost, že nejste sdruženi do SVJ na podstatě vlastnictví samotného v tomto případě nic nemění a povinnost zůstává – pouze se vás všech dotýká kolektivě tak, jako všechny ostatní otázky spojené s vlastnictví nemovitosti.Máte instalovány bytové vodoměry a tak u konečných spotřebitelů indikujete pouze teplou vodu. Navíc jejich instalace Vám zcela jistě komplikace nepřivodila a naopak mimo jiné přinesla i očekávané úspory.A v případě tepla, které je mnohem významnější položkou v rámci rozúčtování služeb je takové opatření nyní opakovaně vyžadováno (poprvé již v roce 1991).Závěrem si Vás dovolíme informovat, že ekvitermní regulaci používají všichni výrobci tepla v čR již na svých zdrojích tepla a tzv, přitápění v bytech znamená pouze delší dobu využití otopného tělesa, nikoliv zvýšení teploty topné vody.