poměrové vodoměry

  1. ARTAV
  2. poměrové vodoměry
ostatni

Text otázky

Musí mít poměrové vodoměry, podle kterých se provádí rozúčtování vody v domě pro jednotlivé uživatele platné oveření? Společenství se brání výměně těchto vodoměru po 5 letech, že jsou funkční, bezporuchové a tudíž je zbytečné je měnit. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Tuto povinnost stanovuje zákon č. 505/1990Sb. v platném znění. Na něj navazující vyhláška č. 285/2011Sb. ze dne 20. září 2011 sjednotila dobu platnosti úředního ověření u vodoměrů na teplou a studenou vodu na 5 roků z dřívějších 4 a 6 roků. U vodoměrů ověřených a nainstalovaných před 31.12.2011 dobíhají původní termíny platnosti úředního ověření. Vodoměry instalované a ověřené po 1.1.2012 již mají shodnou dobu platnosti úředního ověření a to 5 roků. Důležité je to, že za používání vodoměrů pro rozúčtování bez platného úředního ověření může být uložena pokuta dle §23 zák. č. 505/1990Sb. až do výše 1,000.000,- Kč!