Poměrového měřidla.

  1. ARTAV
  2. Poměrového měřidla.
ostatni

Text otázky

Přestěhovaly jsme se se státního bytu s regulovaným nájmem do státního s tržním nájemným.Byt je půdní tudiš ekonomičtější a měly jsme za to že si můžeme dovolit vyšší nájem jelikož ušetříme na vytápění.tepla.Když jsme se do bytu stěhovaly bylo nám vysvětleno že měřidla budou instalovaná další rok jelikož dům je po rekonstrukci a aby nedošlo k tomu že by někdo chtěl uspořit na teple a topení nevypnul a tím nevznikly plísně.Po půl roce jsme se na měřidla ptaly znovu,bylo nám řečeno že se budou instalovat měřidla digitální a ty jsou drachší ale přesnější a tudíž budeme muset doplatit rozdíl.Souhlasily jsme.Po půl roce jsme se znovu na měřidla ptaly dostalo se nám odpovědi že si je budeme muset uhradit sami,jelikož jsme viděli vyúčtování ve vedlejším vchodě a stejném bytě s přibližně stejnou spotřebou podle toho kolik jim vracelo, řekly jsme si ano investice se nám během roku vrátí a měřidla jsme zakoupily ale když jsme šly na správu domu řekly nám že je složité rozpočítávat teplo jelikož spodní byty mají podlahové i klasické vytápění a že s tím jsou jen problémy řekly nám že nám nedovolí měřidla instalovat,že by si musely měřidla nainstalovat všichni a že si máme promluvit se všemi sousedy s přilehlých dvou vchodu o čemž dříve nebyla ani řeč.Jelikož ve spodních bytech to není to co by chtěli jelikož topí na plno a o hodně dříve (jsou tam vysoké stropy a zdi jsou silné téměř tam nesvítí sluníčko) není to v jejich zájmu a my za jejich nezájem musíme doplácet?!Taky jsme investovaly do měřidla a paní technička s úsměvem jen odpověděla: je mi líto tak ty měřidla někomu prodejte!Pokud je instalujete nebude se na to přihlížet!(a upřímně když jsem to slyšela měla jsem co dělat abych tu strašně příjemnou Úřednici nenakopla někde) Byla bych ráda kdyby se našla nějaká rada jak to vyřešit.Děkuji předem za odpověď Lenka

Odpověď na otázku

Vážená paní Zemanová, pokud jde o váš poměrně rozsáhlý dotaz s podrobnýmpopisem celé vaší anabáze, bude odpověď na něj stručná a asi vás mocnepotěší. K přístupu úřednice se vyjadřovat nebudeme. Pro instalaci a využití indikátorů- rozdělovačů topných nákladů platí následující pravidla. Pokud mají být indikátory použity pro poměrové rozdělenínákladů na vytápění, pak v souladu s platnou normou čSN EN 834 proelektronické indikátory, musí být instalovány na otopná tělesa v zúčtovacíjednotce indikátory shodného typu a to od jednoho výrobce (čl. 6.5 tétonormy). Povinnost instalovat indikátory – rozdělovače topných nákladů nenívlastníkovi domu uložena žádným zákonem či vyhláškou. Je pouze na něm, zdanechá indikátory na otopná tělesa nainstalovat či nikoliv. Vaše iniciativave věci instalace indikátorů tak byla zbytečná. Z dané situace máte pouzejediné východisko. Dohodnout se se všemi ostatními uživateli bytů apožadovat od majitele domu instalaci indikátorů (pokud možno shodného typu svašimi již koupenými).