Porovnání indikátorů

  1. ARTAV
  2. Porovnání indikátorů
ostatni

Text otázky

Jaký je rozdíl mezi elektronickým indikátorem a indikátorem založeným na principu odparu a jaká je přibližná cena? děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Oba dva typy indikátorů registrují teplotu otopného tělesa v čase (udávají časový integrál teploty). Na základě odečtu registrovaných hodnot se v obou případech stejným způsobem určuje podíl uživatele bytu na spotřební složce nákladů na vytápění.Rozdíl mezi oběma indikátory je v technickém způsobu registrace a integrace teploty: Indikátor na principu odparu využívá toho, že rychlost odpařování měrné kapaliny z kalibrované ampulky závisí na teplotě kapaliny. Ampulka je v dobrém tepelném kontaktu s povrchem otopného tělesa a proto se ohřívá i chladne současně s otopným tělesem. čím vyšší je teplota otopného tělesa, tím rychleji se kapalina z ampulky odpařuje, čím déle trvá tepelná expozice, tím více kapaliny se odpaří. Tento jednoduchý fyzikální princip nepotřebuje žádný pomocný zdroj energie, ale ampulka s kapalinou se musí každým rokem vyměnit za novou.Elektronické indikátory registrují teplotu pomocí polovodičového teplotního čidla a integraci teploty provádí standardními elektronickými obvody. Nevýhodou je nutnost pomocného zdroje energie – zabudovaná lithiová baterie s životností obvykle 8-10 let. Jinak už mají jen samé výhody. Hlavní přednosti jsou následující:1. Na displeji počitadla průběžně nabíhající hodnota registrace teploty se v nastavený den a hodinu (např. 31.12. ve 24hod.)automaticky zaznamená do vnitřní paměti přístroje. Odečítač může přijít prakticky kdykoli po tomto datu a odečíst hodnotu dosaženou v nastavený den. U některých typů lze z paměti odečíst i měsíční stavy počitadla až dva roky zpět.2. Indikace se automaticky vypíná v době mimo provoz otopného tělesa jednak v závislosti na datu (v letním období) jednak v závislosti na teplotě tělesa („startovací teplota“ může být různá v letním a v zimním období).Tím se eliminuje načítání teplot v letním období, které se u odpařovacích indikátorů řeší přeplňováním o tzv.“studený odpar“.3. Odečítání čísel na displeji přístroje je jednodušší a přesnější, než odečítání odpařených dílků na stupnici u odpařovacích indikátorů.Ceny odpařovacích indikátorů se pohybují většinou v částkách pod sto korun, nutno však počítat s každoročním výdajem za výměnu ampulky při odečtu (20-30 Kč). Elektronické stojí obvykle kolem 400,-Kč.