Porovnání měřičů tepla

  1. ARTAV
  2. Porovnání měřičů tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den,v domě jsme se konečně domluvili na montáži měřičů tepla, moc tomu nerozumím, tak mě zajímá rozdíl a výhody rtuťových a digitálních. Který je lepší, spolehlivější?Děkuji jana Bízková

Odpověď na otázku

Vážená paní Bízková,nejprve dovolte upřesnění Vašeho dotazu: máte patrně na mysli indikátory naprincipu odparu kapaliny a indikátory elektronické; rtuť se nevyskytuje aniv jednom z nich.Oba jmenované typy indikátorů topných nákladů se používají dle platnýchnorem .Při rozúčtování pomocí indikátorů topných nákladů založených na principuodparu měrné kapaliny(čSN EN 835)se registruje množství odpařené kapaliny vzávislosti na povrchové teplotě otopného tělesa a době působení; odpar běhemletních měsíců je kompenzován přídavkem kapaliny. Tyto přístroje jsoujednoduché a levné, jejich funkce je ověřena používáním po mnoho desetiletí.Výhody:1. jednoduchá konstrukce2. nižší pořizovací nákladyNevýhody:1. nutná každoroční návštěva odečtové služby-vyměna ampulky s měřícíkapalinou2. vyšší náklad na odečtový servis (pracnost, spotřební materiál)3. ztížená možnost odečtu v průběhu období (změna uživatelů)4. nemožnost archivace měrných ampulí – kontrola odečtu možná pouze připrůběhu odečtu V současné době se již téměř výhradně instalují indikátory s elektronickouteplotní indikací (čSN EN 834) a postupně se jimi nahrazují i dříveinstalované indikátory odpařovací. Výhody elektronického rozdělovače topných nákladů:1. jednoduchý odečet na displeji2. uchování hodnoty spotřeby po celé následující období3. odstranění některých nevýhod odpařovacích indikátorů – v letníchměsících elektronický indikátor nenačítá hodnoty, naprogramované čidloregistruje pouze teplo dodané radiátorem4. možnost samostatného sběru údajů v objektu (např. pověřený člendružstva) – není nutný speciální servis 5. možnost samostatného odečtu v případě nepřítomnosti uživatele přiřádném termínu odečtů6. zkrácení doby odečtů a vyloučení nutné manipulace s měřícímiampulemi v bytě 7. odečet je možno provést kdykoli po uplynutí ukládacího data (nenínapř.nutno stanovovat termíny odečtů indikátorů bezprostředně po novém roce,pokud není nutno současně provádět odečet TUV a studené vody).Nevýhody:1. Vyšší pořizovací cena2. Životnost cca 10 let(podle konkrétního typu ) Princip využití náměrů obou typů přístrojů pro následné rozúčtování nákladůna teplo pro vytápění je v principu totožný, řídí se vyhláškou MMR č.372/2001 Sb.Podrobnější popis funkce Vám poskytne v nabídce každá odborná firma.