Porucha měřiče

  1. ARTAV
  2. Porucha měřiče
ostatni

Text otázky

Dobrý den,začátkem ledna u nás v bytě spravce domů opisoval údaje na měřičích tepla.Nyní jsem jen tak náhodou zjistil že jeden z měřičů vůbec nic neukazuje,prostě je "mrtvý".Další dva zbylé měřiče v bytě jsou v pořádku.Zajímalo by mě tedy,závadu musím nahlásit správci domů a ten zajistí montáž nového měříče a to vše na moje náklady?Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Podle § 5 odst. 2, písmeno f) nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, se za drobné opravy v bytě považují opravy a výměny měřičů tepla a teplé vody. Nestanoví li nájemní smlouva jinak, hradí tedy drobné opravy v bytě související s jeho užíváním dle § 687, odst. 3 občanského zákoníku nájemce. Toto ustanovení se týká i Vašeho případu tj. opravy nebo výměny měřiče. Včasným nahlášením poruchy měřiče majiteli (správci) objektu se vyhnete možným problémům, při zjištění nefunkčního měřidla až při následném odečtu.