poškozené indikátory

  1. ARTAV
  2. poškozené indikátory
ostatni

Text otázky

Jsme SVJ. Jak postupovat při rozúčtování nákladů na vytápění, když bylo zjištěno, že v konkretním bytě byly na všech topných tělesech vytrženy z držáků všechny indikátory topných nákladů?Předepsat platbu spotřební složky průměrem? Uložit sankce? Je povinností odečítatele zjistit takovéto poškození při odečtu?Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Jde o ovlivnění zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění uživatelem bytu. Tuto skutečnost musí odečítač uvést do odečtového listu. Odečet nazaplombovaných (utržených) indikátorů je nevěrohodný a nelze jej použít por stanovení nákladů na vytápění. Dle zákona 67/2013 Sb. bude tomuto uživateli bytu stanovena spotřební složka nákladů na vytápění ve výši trojnásobku průměrné spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky.

Menu