Poškození ITN

  1. ARTAV
  2. Poškození ITN
legislativa

Text otázky

Jedno ITN (RTN 02 odpařovací) v bytě je rozbité, ostatní jsou v pořádku. Jak se vyučtují náklady za tento byt? Použije se postih z důvodu poškození měřidla (ITN). Spotřební složka bytu bude počítána jako by byt nebyl měřený? Pokud ne, který paragraf předpisu toto řeší? Může si družstvo určit pravidla vnitřním předpisem, že v těchto případech bude použita pro celý být průměrná hodnota spotřební složky? Není zřejmé nelze prokázat zda uživatel poškodil měřidlo neúmyslně.

Odpověď na otázku

Rozúčtování nákladů na vytápění v případě jednoho nefunkčního indikátoru (zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění) má dva odlišné způsoby, podle toho, zda šlo o poruchu, kterou nezavinil uživatel bytu, nebo zda poškození indikátoru souviselo s neoprávněným ovlivněním registrace spotřeby tepla.

První případ řeší vyhláška 269/2015 Sb. v §5, odst.(4), který zní:

„Při poruše měřidla podle zákona o metrologii, zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo instalovaného vodoměru stanoví poskytovatel služeb spotřební složku za dobu poruchy podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období.“

Jde-li o novou zúčtovací jednotku, nebo nového uživatele bytu (kdy nejsou k dispozici dvě předchozí období), je možno použít jiný zdůvodnitelný postup pro stanovení náhradního náměru nefunkčního indikátoru.

V případě, že došlo k neoprávněnému ovlivnění indikátoru, postupuje se podle zákona 67/2013 Sb. v platném znění, §6, odst.(3) ve kterém se uvádí:

„Neumožní-li příjemce služeb instalaci …… zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, …….. nebo je neoprávněně ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky.“

Také je možno postupovat podle vyhlášky 269/2015 Sb. §3, odst.(5):

„Neumožní-li příjemce služeb instalaci měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, postupuje se při výpočtu spotřební složky na vytápění podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.“

-japo-

Menu